Au Carre Saint Eloi, logo van onze bed and breakfast in Arras

Dit vertrouwelijkheidsbeleid definieert en informeert u over de manier waarop de bed and breakfast Au Carré Saint-Eloi en de gîte Mamarras in Arras de informatie gebruiken en beschermen die u ons eventueel doorgeeft wanneer u deze site gebruikt die toegankelijk is via de volgende URL: https://aucarresainteloi.com/nl/ (hierna de "Site" genoemd).Au Carré Saint-Eloi en gîte Mamarras, Bed & Breakfast en gîte in ArrasHoud er rekening mee dat dit privacybeleid te allen tijde kan worden gewijzigd of aangevuld door de bed and breakfast Au Carré Saint-Eloi in Arras, met name om te voldoen aan eventuele wijzigingen in de wet- en regelgeving, jurisprudentie of technologie. In dat geval wordt de datum van de bijwerking duidelijk bovenaan dit beleid vermeld. Deze wijzigingen zijn bindend voor de Gebruiker zodra ze online zijn gezet. De Gebruiker dient dit beleid inzake vertrouwelijkheid en cookiegebruik daarom regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

 1. I. Persoonlijke gegevens

In het algemeen kunt u de website van de bed and breakfast Au Carré Saint-Eloi bezoeken zonder enige persoonlijke informatie over uzelf mee te delen. In elk geval bent u geenszins verplicht om deze informatie aan de bed and breakfast Au Carré Saint-Eloi in Arras door te geven.

In geval van weigering is het echter mogelijk dat u niet kunt profiteren van bepaalde informatie of diensten die u hebt aangevraagd. In sommige gevallen kan de chambre d'hôtes Au Carré Saint-Eloi u vragen om uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf en functie (hierna te noemen uw "Persoonlijke Informatie"). Door deze gegevens te verstrekken, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat ze door de Chambres d'hôtes Au Carré Saint-Eloi worden verwerkt voor de in punt 2 hieronder vermelde doeleinden en voor de aan het einde van elk formulier vermelde doeleinden.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), aangenomen door het Europees Parlement op 14 april 2016, en de gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, informeert het bed and breakfast Au Carré Saint-Eloi u over het volgende:

 • 1. Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de bed and breakfast Au Carré Saint-Eloi, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3 place du Wetz d'Amain - 62000 Arras - Frankrijk.
Telefoon: +33 (0)3 21 51 00 98 / +33(0)6 84 85 61 68

 • 2. Doeleinden van de verwerking

De bed and breakfast Au Carré Saint-Eloi zal uw Persoonsgegevens waarschijnlijk verwerken:
(a) om u de door u gevraagde informatie of diensten te leveren; en/of
(b) om informatie te verzamelen waarmee wij onze Site, onze producten en diensten kunnen verbeteren (met name door middel van cookies); en/of
(c) om contact met u op te nemen over verschillende gebeurtenissen met betrekking tot Au Carré Saint-Eloi, waaronder productupdates en klantenservice.

 • 3. Ontvangers

Uw Persoonlijke Gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de chambre d'hôtes Au Carré Saint-Eloi in Arras. Deze gegevens worden, individueel of in geaggregeerde vorm, nooit doorgegeven aan derden, niettegenstaande de onderaannemers die door de chambre d'hôtes Au Carré Saint-Eloi worden gebruikt (meer informatie hierover vindt u in punt 7 hieronder). Noch de chambre d'hôtes Au Carré Saint-Eloi, noch haar onderaannemers verhandelen de persoonlijke gegevens van bezoekers en Gebruikers van haar Site.

 • 4. Bewaartermijn

Uw Persoonlijke Gegevens worden door de chambre d'hôtes Au Carré Saint-Eloi in Arras slechts bewaard gedurende de periode die overeenstemt met het doel van de verzameling zoals aangegeven in punt 2 hierboven, die in geen geval langer dan 24 maanden kan zijn.

 • 5. Rechten inzake gegevensbescherming

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven op het postadres vermeld in punt 1 of door het contactformulier op de site in te vullen.

Recht op toegang en communicatie van gegevens

U hebt het recht op toegang tot uw Persoonlijke Gegevens.
Echter, als gevolg van de verplichting van veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonlijke gegevens die rust op de chambre d'hôtes Au Carré Saint-Eloi in Arras, wordt u geïnformeerd dat uw verzoek zal worden verwerkt op voorwaarde dat u uw identiteit kunt bewijzen, in het bijzonder door het overleggen van een scan van uw geldig identiteitsbewijs (in het geval van een verzoek via ons specifieke elektronische formulier) of een ondertekende fotokopie van uw geldig identiteitsbewijs (in het geval van een schriftelijk verzoek).
De bed and breakfast Au Carré Saint-Eloi in Arras informeert u dat zij het recht heeft om zich, indien nodig, te verzetten tegen verzoeken die duidelijk onrechtmatig zijn (door hun aantal, repetitieve of systematische aard).
Om u te helpen bij uw aanpak, met name als u uw recht op toegang wilt uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar het in punt 1 genoemde postadres, vindt u op de website van de CNIL een modelbrief die is opgesteld door de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (de "CNIL").

Recht op correctie van gegevens

Op grond van dit recht hebt u wettelijk het recht om te verzoeken om rectificatie, bijwerking, blokkering of verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben en die mogelijk onjuist, onjuist, onvolledig of verouderd zijn.

U kunt ook algemene en specifieke richtlijnen opstellen met betrekking tot het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden. Indien van toepassing kunnen de erfgenamen van een overledene verzoeken dat er rekening wordt gehouden met het overlijden van hun familielid en/of dat de nodige updates worden uitgevoerd.

Om u te helpen bij uw verzoek, in het bijzonder als u uw recht op rectificatie wilt uitoefenen in uw eigen naam of in naam van een overleden familielid, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar het postadres vermeld in punt 1. U vindt er een modelbrief opgesteld door de CNIL.

Recht op bezwaar

Dit recht kan alleen worden uitgeoefend in een van de volgende twee situaties:

 1. Wanneer de uitoefening van dit recht is gebaseerd op legitieme gronden; of
 2. Wanneer het doel van de uitoefening van dit recht is om te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

Om u te helpen bij uw aanpak, in het bijzonder als u uw recht op bezwaar wilt uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek gericht aan het postadres vermeld in punt 1, vindt u op deze pagina van de CNIL-website een modelbrief opgesteld door de CNIL.

 • 6. Antwoordtermijn

De bed and breakfast Au Carré Saint-Eloi in Arras verbindt zich ertoe op uw verzoek om toegang, rectificatie of verzet of op elk ander verzoek om bijkomende informatie te antwoorden binnen een redelijke termijn die niet langer mag zijn dan 1 maand vanaf de ontvangst van uw verzoek.

 • 7. Bevoegde dienstverleners en overdracht naar een derde land van de Europese Unie

La chambre d'hôtes Au Carré Saint-Eloi in Arras deelt u mee dat het geen beroep doet op bevoegde dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de gegevens die u ons hebt meegedeeld te vergemakkelijken.

La chambre d'hôtes Au Carré Saint-Eloi heeft er zich van tevoren van vergewist dat haar dienstverleners adequate waarborgen hebben geïmplementeerd en zich houden aan strikte voorwaarden op het gebied van vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming. Er is in het bijzonder gelet op het bestaan van een rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens naar een derde land. Een van onze dienstverleners is onderworpen aan de Binding Corporate Rules, die in 2016 zijn goedgekeurd door de CNIL, terwijl de andere niet alleen zijn onderworpen aan de Standaard Contractuele Clausules, maar ook aan het Privacy Shield.

 • 8. Klacht bij de bevoegde autoriteit

Als u van mening bent dat bed and breakfast Au Carré Saint-Eloi in Arras haar verplichtingen met betrekking tot uw Persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL, waaraan u elektronisch een verzoek kunt richten door te klikken op de website van de CNIL.

 1. II. Cookiesbeleid

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de website van de bed and breakfast Au Carré Saint-Eloi in Arras, wordt u gewaarschuwd door een banner onderaan uw scherm dat informatie met betrekking tot uw surfgedrag kan worden opgeslagen in bestanden die 'cookies' worden genoemd. Ons beleid met betrekking tot het gebruik van cookies geeft u een beter inzicht in de maatregelen die wij nemen wanneer u onze website bezoekt. In het bijzonder informeert het u over alle cookies die op onze website aanwezig zijn, hun doel (deel I.) en geeft het u instructies over hoe u ze kunt configureren (deel II.).

 • 1. Algemene informatie over cookies op de website van bed & breakfast Au Carré Saint-Eloi

De B&B Au Carré Saint-Eloi in Arras kan, als uitgever van deze website, een cookie installeren op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, gsm, enz.) om u een vlotte en optimale navigatie op onze website te garanderen.

Cookies" zijn kleine tekstbestanden van beperkte omvang die ons in staat stellen uw computer, tablet of mobiele telefoon te herkennen om de diensten die wij u aanbieden te personaliseren.

De informatie die via cookies wordt verzameld, stelt ons op geen enkele manier in staat om u bij naam te identificeren. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor onze eigen doeleinden om de interactiviteit en prestaties van onze website te verbeteren en om u inhoud toe te sturen die is afgestemd op uw interesses. Geen enkele van deze gegevens wordt aan derden meegedeeld, behalve wanneer bed and breakfast Au Carré Saint-Eloi uw voorafgaande toestemming heeft verkregen of wanneer de bekendmaking van deze gegevens wordt vereist door de wet, een gerechtelijk bevel of een administratieve of gerechtelijke autoriteit die bevoegd is om hiervan kennis te nemen.

Om u een beter idee te geven van de informatie die cookies identificeren, vindt u hieronder een tabel met de verschillende soorten cookies die op de website van Au Carré Saint-Eloi bed and breakfast kunnen worden gebruikt, hun naam, hun doel en hoe lang ze worden bewaard.

 • 2. Uw cookievoorkeuren configureren

U kunt het gebruik van cookies op elk moment accepteren of weigeren.

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de website van de bed and breakfast Au Carré Saint-Eloi in Arras, verschijnt er onderaan uw scherm een banner met korte informatie over het deponeren van cookies en soortgelijke technologieën. Deze banner waarschuwt u dat u door verder te surfen op de website van de bed and breakfast Au Carré Saint-Eloi (door bijvoorbeeld een nieuwe pagina te laden of op verschillende elementen van de site te klikken), instemt met het plaatsen van cookies op uw terminal. U wordt ook geacht toestemming te hebben gegeven voor het plaatsen van cookies door te klikken op het pictogram "Accepteren" rechts van de banner onderaan uw scherm.

Afhankelijk van het type cookie in kwestie kan het nodig zijn uw toestemming te vragen voor het plaatsen en lezen van cookies op uw terminal.

 1. a. Cookies vrijgesteld van toestemming

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) hebben bepaalde cookies geen voorafgaande toestemming nodig voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of hun enige doel is om communicatie via elektronische middelen mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze cookies omvatten sessie-id's, authenticatiecookies, load balancing sessiecookies en cookies die worden gebruikt om uw interface te personaliseren. Deze cookies vallen volledig onder dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door de bed and breakfast Au Carré Saint-Eloi.

 1. b. Cookies waarvoor uw voorafgaande toestemming is vereist

Deze vereiste is van toepassing op cookies die door derden worden uitgegeven en als "persistent" worden omschreven in die zin dat ze op uw terminal blijven totdat ze worden verwijderd of verlopen.

Aangezien dergelijke cookies worden uitgegeven door derden, zijn het gebruik en de opslag ervan onderworpen aan hun eigen vertrouwelijkheidsbeleid, waarvan hieronder een link wordt gegeven. Deze cookies omvatten cookies voor het meten van het publiek (met name Google Analytics), advertentiecookies (die Au Carré Saint-Eloi niet gebruikt) en cookies voor het delen van sociale netwerken (met name van Facebook, YouTube en Twitter).

Cookies voor het meten van het publiek verzamelen statistieken over het aantal bezoekers en het gebruik van verschillende elementen van de website (zoals de inhoud/pagina's die u hebt bezocht). Deze gegevens worden gebruikt om de website van de bed & breakfast Au Carré Saint-Eloi ergonomischer te maken. Op deze website wordt een instrument voor publieksmeting gebruikt:

Google Analytics, waarvan het vertrouwelijkheidsbeleid beschikbaar is (alleen in het Engels) op de speciale Google Analytics-pagina.

De deelcookies van sociale netwerken worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het betreffende sociale netwerk. Met deze cookies kunt u, mits u daarvoor toestemming geeft, een deel van de inhoud die op de website van Au Carré Saint-Eloi bed and breakfast in Arras is gepubliceerd gemakkelijk delen, met name via een "knop" voor het delen van inhoud, afhankelijk van het betreffende sociale netwerk. Op de website van de bed and breakfast Au Carré Saint-Eloi zijn drie soorten deelcookies van sociale netwerken aanwezig:

Facebook, waarvan u het cookiebeleid kunt raadplegen door te klikken op de speciale Facebookpagina Facebookpagina op de volgende link:

Twitter, waar u de mogelijkheden om het gebruik van cookies te controleren of te beperken en het cookiebeleid vindt op de speciale Twitterpagina.

YouTube, waar u de hulp kunt vinden die u nodig hebt om cookies te verwijderen uit de Google Chrome-browser door te klikken op de speciale YouTube-pagina, evenals het volledige cookiebeleid op de speciale Google-pagina.

 1. c. Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar voor het instellen van cookieparameters

De meeste internetbrowsers zijn standaard ingesteld om het plaatsen van cookies toe te staan. Uw browser biedt u de mogelijkheid om deze standaardinstellingen te wijzigen zodat alle cookies systematisch worden geweigerd, of zodat slechts enkele cookies worden geaccepteerd of geweigerd, afhankelijk van de afzender.

WAARSCHUWING: Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het weigeren van het accepteren van cookies op uw terminal desondanks uw gebruikerservaring en uw toegang tot bepaalde diensten of functies van deze website kan veranderen. In dit geval wijst de bed and breakfast Au Carré Saint-Eloi in Arras alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verslechtering van uw surfomstandigheden die zich voordoen als gevolg van uw keuze om de cookies die nodig zijn voor de werking van de site te weigeren, te verwijderen of te blokkeren. Deze gevolgen vormen geen schade en u kunt als gevolg hiervan geen aanspraak maken op enige vergoeding.

Met uw browser kunt u ook bestaande cookies van uw terminal verwijderen of u informeren wanneer er nieuwe cookies op uw terminal worden geplaatst. Deze instellingen hebben geen invloed op uw surfervaring, maar u verliest alle voordelen van de cookie.

Hieronder vindt u de verschillende hulpmiddelen waarmee u de cookies op uw terminal kunt configureren.

 1. d. Uw internetbrowser configureren

Elke internetbrowser heeft zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. Om te weten te komen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen, vindt u hieronder de links naar de hulp die u nodig hebt om toegang te krijgen tot het menu van uw browser voor dit doel:

Chrome : de speciale pagina voor Chrome  

Firefox : de speciale pagina voor Firefox 

Edgede speciale pagina voor Edge 

Opera : de speciale pagina voor Opera 

Safari : de speciale pagina voor Safari

Raadpleeg voor meer informatie over tools voor cookiebeheer de website van de CNIL.
Als je vragen hebt of meer informatie wilt over dit cookiebeleid, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Welkom in ons huis!

Zoe Barnabe Claire Antoine Six Kapoun

Claire en Antoine, en hun twee kinderen Zoé en Barnabé, heten je van harte welkom in Carré Saint-Eloi in het hart van Arras!

Het label verkregen in 2015
De voorkant van onze gastenkamer
De Z-kamer
Onze bloementuin
De voorkant van onze gastenkamer

Waar zijn we?

Au Carre Saint Eloi localisation

In het Carré Saint-Eloi, op de Place du Wetz d'Amain, in het historische hart en stadscentrum, dicht bij winkels, diensten en opmerkelijke monumenten in Arras.

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.