Au Carre Saint Eloi, logo van onze bed and breakfast in Arras

Algemene verkoopvoorwaarden voor een verblijf in de gastenkamers Au Carré Saint Eloi d'Arras en de gîte Mamarras, van toepassing op 15 april 2019 Algemene verkoopvoorwaarden voor een verblijf in de gastenkamers Au Carré Saint Eloi d'Arras en de gîte Mamarras, van toepassing op 15 april 2019

Artikel 1 - Duur van het verblijf: de klant die dit contract voor een bepaalde periode ondertekent, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om in de woning te blijven.

Artikel 2 - Validatie van een reservering: het verblijf is alleen gegarandeerd na ontvangst van een aanbetaling, die bij aankomst op de factuur in mindering kan worden gebracht. De aanbetaling wordt bij ontvangst geïnd. De aanbetaling moet binnen 5 dagen na de reserveringsaanvraag worden betaald.

Aanbetaling vereist (50% of per offerte bij onlineboeking):
- ofwel per cheque op naam van Claire KAPOUN, 3 place du Wetz d'Amain, 62000 Arras, te voegen bij het reserveringscontract.
- of via een gratis bankoverschrijving (sneller voor een gegarandeerde reservering / informeer bij uw bank naar het bedrag van de eventuele kosten).
Uw reservering is definitief na ontvangst van een aanbetaling. Betaling van een aanbetaling betekent acceptatie van deze algemene verkoopvoorwaarden voor bed and breakfast accommodatie.

Voor alle reserveringen die minstens 3 weken van tevoren worden gemaakt, wordt u een reserveringscontract toegestuurd (met de details van de geboekte diensten), ondertekend terug te sturen en vergezeld van de aanbetaling indien van toepassing als u per cheque betaalt.

Voor Mamarras accommodatie in 110 rue Saint-Aubert in Arras wordt een borg van €50 in contanten geïnd bij aankomst. Deze wordt bij vertrek terugbetaald indien er geen fout is geconstateerd.

Artikel 3 - Annulering door de klant: elke annulering moet per aangetekende brief aan de eigenaar gemeld worden.

Annulering voor aanvang van het verblijf in Au Carré Saint-Eloi in Arras :
- bij annulering meer dan 24 uur voor de aanvang van het verblijf wordt het voorschot ingehouden door de eigenaar.
- indien de annulering minder dan 24 uur voor de aanvang van het verblijf gebeurt, wordt het voorschot ingehouden door de eigenaar, die zich het recht voorbehoudt het saldo van de prijs van het verblijf op te eisen.

Indien de klant niet komt opdagen voor 19u op de dag die voorzien is voor het begin van het verblijf, vervalt dit contract en kan de eigenaar beschikken over zijn gastenkamers. De borg blijft eigendom van de eigenaar, die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs van de accommodatie op te eisen.
Niet gebruikte extra diensten worden terugbetaald.
In het geval van een verkort verblijf, zal de prijs die overeenkomt met de kosten van de accommodatie volledig worden ingehouden door de eigenaar.
Niet gebruikte extra diensten zullen worden terugbetaald.

Artikel 4 - Annulering door de eigenaar: indien de eigenaar het verblijf in Au Carré Saint-Eloi d'Arras voor aanvang van het verblijf annuleert, dient hij de klant hiervan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte te stellen. Onverminderd eventuele schadeclaims zal de klant de reeds betaalde bedragen onmiddellijk terugbetaald krijgen. Hij ontvangt ook een schadevergoeding die minstens gelijk is aan de boete die hij zou hebben betaald als de annulering op die datum aan hem te wijten was geweest. De eigenaar kan een gelijkwaardige alternatieve accommodatie aanbieden; de klant is vrij om dit al dan niet te accepteren.

Artikel 5 - Aankomsttijd: de klant dient aan te komen op de dag vermeld in de reservering en op de hieronder vermelde tijdstippen.
Behalve in uitzonderlijke omstandigheden zijn de kamers beschikbaar vanaf 17.30 uur. Laat het ons weten als je van plan bent na 19.00 uur aan te komen; aankomsten na 20.30 uur moeten worden vermeden.

Artikel 6 - Check-out tijd: De kamers moeten voor 12 uur 's middags worden verlaten.

Artikel 7 - Betaling van het saldo van het verblijf : Het saldo van het verblijf moet betaald worden bij aankomst in Au Carré Saint-Eloi d'Arras. Consumpties en bijkomende diensten die niet in dit contract zijn vermeld, worden aan het einde van het verblijf betaald.

Artikel 8 - Toeristenbelasting: de toeristenbelasting wordt geïnd door de eigenaar namens de gemeente, de Communauté Urbaine d'Arras. Deze wordt volledig aan de gemeente betaald.

Artikel 9 - Wijziging van kamers

a Wijziging van kamers: Zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, behoudt de exploitant zich het recht voor om de oorspronkelijk door de klant geboekte kamer te vervangen door een kamer met dezelfde capaciteit. In dit geval blijven de kosten van de reservering ongewijzigd.
b Capaciteit: Dit contract is opgesteld voor een bepaald aantal personen. Als het aantal gasten dit aantal overschrijdt, heeft de eigenaar het recht om extra gasten te weigeren.

Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van een groter aantal gasten dan geweigerd, geen terugbetaling kan worden overwogen.

Artikel 10 - Huisdieren: Au Carré Saint-Eloi aanvaardt geleidehonden. Voor het overige worden geen huisdieren toegelaten, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen bij de reservering. In geval van niet-naleving van deze clausule door de klant, kan de weigering om dieren en hun eigenaars te aanvaarden door de eigenaar van de gastenkamers niet worden gelijkgesteld met een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar. Bijgevolg kan in geval van vertrek van de klant geen terugbetaling worden overwogen.

Artikel 11 - Levenskunst, gebruik van de lokalen :

Alle gasten van Au Carré Saint-Eloi d'Arras worden verzocht een zekere levenskunst in acht te nemen om de rust in de lokalen en het comfort van de gasten te garanderen en de lokalen te gebruiken overeenkomstig hun bestemming.
De gasten wordt ook gevraagd niet te roken in het huis. De klant verbindt zich ertoe de etiquette te respecteren die in deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt beschreven. De klant verbindt zich ertoe om de kamers aan het einde van het verblijf in perfecte staat terug te geven en om eventuele schade waarvoor hij/zij verantwoordelijk zou kunnen zijn, aan te geven en financieel op zich te nemen. Kinderen (tot 18 jaar) die in ons huis verblijven, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van hun ouders.
Als er aan het einde van het verblijf in onze B&B in Arras nog bezittingen in de kamer zijn achtergebleven, kunnen deze op verzoek en op kosten van de betrokkene worden opgestuurd.

Artikel 12 - Deze verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De aanvaarding en de naleving van deze verkoopsvoorwaarden worden geacht te zijn aanvaard zodra het voorschot is betaald.

Artikel 13 - Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 beschikt u over het recht op toegang en rectificatie van de gegevens die u betreffen. Au Carré Saint-Eloi in Arras verbindt zich ertoe de door u verstrekte gegevens niet door te geven aan andere bedrijven of organisaties zonder uw toestemming.

Artikel 14 - Waarschuwing:
- onze promotieaanbiedingen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd
- voorwaarden, prijzen en aanbiedingen zijn niet contractueel en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Welkom in ons huis!

Zoe Barnabe Claire Antoine Six Kapoun

Claire en Antoine, en hun twee kinderen Zoé en Barnabé, heten je van harte welkom in Carré Saint-Eloi in het hart van Arras!

Het label verkregen in 2015
De voorkant van onze gastenkamer
De Z-kamer
Onze bloementuin
De voorkant van onze gastenkamer

Waar zijn we?

Au Carre Saint Eloi localisation

In het Carré Saint-Eloi, op de Place du Wetz d'Amain, in het historische hart en stadscentrum, dicht bij winkels, diensten en opmerkelijke monumenten in Arras.

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.